2550-07-07

50-06-13-ประสิทธิ์ คชโคตร19


ปลัดประสิทธิ์ คชโคตร
ข้อมูลข่าวจาก

http://www.kalasinnews.com/NewS/viewtopic.php?t=3219


บุคคลคุณภาพท่านนี้ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ หลายตำแหน่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งตำแหน่งปลัดจังหวัด, ประธาน กกต.จังหวัด และยังเป็นผู้มีความสามารถด้านการสอน เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์ ท่านประสิทธิ์ คชโคตร เป็นรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากเข้ารับราชการเป็นปลัดอำเภอชายแดน 7 ปี ได้รับทุนโคลัมโบ ไปศึกษาต่อระดับ Post Graduate Diploma ด้านการบริหารการศึกษา ที่ Leeds University ประเทศอังกฤษ และอบรมด้าน School Management ที่ เอดินเบอระและสก๊อตแลนด์ จบแล้วกลับมารับราชการที่สำนักงานการศึกษาท้องถิ่นที่กรมการปกครอง สอบชิงทุนรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ ไปศึกษาระดับปริญญาโทด้านการวางแผนพัฒนา ซึ่งจัดการสอบโดยกรมวิเทศสหการ ( Dtec ) คะแนนมาเป็นอันดับ 1 สำเร็จปริญญาโทจาก Institute of Social Studies ที่กรุงเฮก เมื่อ พ.ศ. 2529 เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอ 4 อำเภอ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามรายละเอียดผลงานที่ภาคภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ ที่ได้ท่านมาบริหารและพัฒนาจังหวัดเร็วๆ นี้ครับ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.dopakalasin.com/

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ "เพื่อสังคม วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว"

1 ความคิดเห็น:

พิมพ์ลภัสร์ กล่าวว่า...

เคยทำงานกับอาจารย์ที่ มมร.ศูนย์กาฬสินธุ์ อาจารย์เป็นผู้มีความรู้ดี มีความแม่นตรงในเนื้อหา ที่จะทำการสอน มีบุคลิกภาพที่เหมาะกับการเป็นผู้นำ รู้สึกชื่นชมค่ะ